Apartment

ג’נטריפיקציה

ג'נטריפיקציה היא תהליך עירוני-חברתי ונדלני בעיקרו, מתוכנן או בלתי מתוכנן של מעבר אוכלוסייה מהמעמד הבינוני והגבוה לשכונות חלשות לרוב במרכזי הערים תוך שינוי מתמשך של אופי השכונה ולעתים אף דחיקת האוכלוסייה המקורית. התהליך...

Compare listings

לְהַשְׁווֹת
דילוג לתוכן